کد خبر : 10834
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۸
767 بازدید بازدید

چشمها را باید شست جور دیگر باید دید

چشمها را باید شست جور دیگر باید دید

((مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین ترنم دنا است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.)) یادداشت به قلم سید یاسر موسوی سی سخت عنوان:چشمها را باید شست جور دیگر باید دید به

((مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین ترنم دنا است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.))

untitledssssssssssssssssssss

یادداشت به قلم سید یاسر موسوی سی سخت

عنوان:چشمها را باید شست جور دیگر باید دید

به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید

مارابه چشم سرمبین مارابه چشم دل ببین،،!!! چشم سرهمان چشم ظاهرماست وچشم دل چشم باطنی ماست پس حقایق رامیتوان بانگاه اصلی دید امابسته به شعورومعرفتی داردکه هرکسی باچشم وبصیرتی که داردبه راستی خواهد دید و فهمید.  نگاه مابه مسائل نگاه عمقی نیست وکمرنگ شده است.. صله رحم ما کمرنگ شده، اماچه بایدکرد،، ازچه کسی بایدپرسیدوگله کردآیابانوشتن وخواندن درست خواهدشدمگراینکه خداوندتوفیقی عنایت کندتادررفتار وکردارخودتجدیدنظرکنیم،، آنگاه هم میتوان دیدوهم عمل کردوبا همنوع خودانسانیت ومحبت راتجربه، وتقسیم کرد، اگرنیتمان خالص باشد درهرلباسی میتوان مشاهده کرد شایداین روزهادرسیاست انتظار چنین رفتارهایی رانتوان داشت.. امابعضی وقتهااگرباچشم دل ببینیم خواهیم دیدآنچه را بایدببینیم به خضوع وخشوع،،وبگوییم !!! افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگزنخوردآب زمینی که بلنداست  براستی که افتادگی وخدمت رادیدیم به راستی که حس نوع دوستی و محبت به همنوعان رادیدیم و به راستی که رسم پدرانمان راازکسانی دیده ایم که سرلوحه والگوی ما خواهدبوداماآیاتوانسته ایم برزبان بیاوریم رفتار و کارکرد کسانی و اشخاصی راکه چنین عمل کرده اند شایدخودشان نخواستندکه گفته شود اماهرچه خواستم نتوانستم کتمان کنم چه کنم چون کسانی هستندکه نگاهشان ازروی همان سخنی است که میگویندکافرهمه رابه کیش خودپندارداماخداراشاکرم که صله رحم را،انساندوستی را،محبت راوآنچه را که شایدنوشتنی وگفتنی نباشدامادیدنی باشدرا از شخصی که درکناراین همه مسائل ودغدغه های فکری چنین به زیبایی عمل میکندو این خصوصیات فراترازبحث نمایندگی است اما دراین لباس شخصی رامیبینم که خالصانه این مسیرراطی طریق مینمایدتابه ساحل مقصودبرسد،، وآن شخص کسی نیست جزحاج غلام محمدزارعی که باکردار ورفتار وپندارخودبیان حقایق میکند،، که اگرعصرمان تغییرکردامارسممان پابرجاست عده ای که هنوزدل خود راازآلودگیهاپاک نکرده اندچنین میپندارندکه حاج زارعی فقط در کنار مردم به ظاهر حضورپیدامیکنداماشایدکه ازفقرفکری خودچنین تفکری را داریم هنوزتوفیق چنین رفتارهایی رانداشته ایم امابدانیم که چشمهارا باید شست وجوردیگربایددیدحاج زارعی ازنزدیک حضورپیدامیکند امااین احترام واین صله ی رحم هنوزختم نشده است تااینکه خودرا ابزاری ببیندبرای حل مشکلات مردم وتوفیقی نصیبشان شده است که ازنزدیک مشکل را حل کنند،،،!! گرفتاریهای این مردم همواره ملکه ذهن اوبوده وهیچگاه فراموش نمیشود،،وخیلی ازمشکلات رادر همان جاها به گوش ایشان میرسانند وازهمان نقطه بفکررفع مشکل میگردد، حاج زارعی این توفیق راپیداکرده است که خودبه استقبال مشکلات مردم برودوبتواندفراتراز توان خودرفع مشکل نمایدامابیاییم زودقضاوت نکنیم چراکه درمحکمه الهی روزی بایدپاسخگوباشیم،، چنانکه خدمت برای رضای خدا وخلق او، نیازی به گفتن و نوشتن نداردامااگرخواستیم قضاوت کنیم باچشم دل ببینیم چون میبینیم آنچه راکه هست و باید دید…!!!  که ازقدیم گفته اند: اصل وصال دل است وباقی زحمت آب وگل است. یاحق باآرزوی توفیق،،

سیدیاسرموسوی سی سخت

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 4 در انتظار بررسی : 2 انتشار یافته : ۲
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ناشناس یکشنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۵

درود بر جناب موسوی..جوان نخبه در جنوب شرقی سی سخت

مظفری یکشنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۶

درود بر حاج زارع مرد عمل

اخبار وپژه

تابناك وب تابناك وب تابناك وب ترنم دنا تابناك وب تابناك وب
css.php