این دو گزینه برای شهردار و ریاست شورای شهر سی سخت مطرح شده است

چاپ

ترنم دنا؛ تقریبا بعد از انتخابات اردیبهشت ۹۶ تا کنون شمارش معکوس برای انتخاب شهردار سی سخت و رئیس شورای این شهر بر روی زبان ها چرخید و هر فرد اهل سیاست و غیر سیاست گزینه هایی را برای تصدی این دو جایگاه عنوان کردند .

آنچه که بعد از انتخابات تبدیل به دغدغه اصلی فعالان اجتماعی و شهری شده بود مسئله شهردار بعدی مرکز شهرستان دنا و رئیس شورای پنجم این شهر بود که هر روز نام های مختلفی برای این مسند مهم و تاثیرگذار مطرح می شود. تا جایی که برای شهرداری لیست های مختلف و گزینه های متعددی عنوان گردید و حتی تعیین  ریاست شورای شهر اولین دغدغه مردم محسوب می شد.

اما آنچه که حائز اهمیت است گزینه ای قوی برای شهرداری سی سخت که اشراف کاملی بر اوضاع داخلی شهرداری داشته باشد و دارای روابط قوی با مسئولین استانی و بعضاً در کشور،که بی شک اولویت منتخبین شورای شهر نیز دو گزینه فوق لحاظ می شود.

اما خبر های رسیده به ترنم دنا

طبق آخرین خبرهای رسیده به این رسانه خبری،خبرها حاکی از مطرح شدن ابراهیم جهانفکر به عنوان گزینه ریاست شورای شهر سی سخت در دوره پنجم بوده و این گزینه در سایر اعضای شورای پنجم سی سخت دارای رای کافی می باشد.

اما در خبری دیگر علی محمد حسینی شهردار کنونی سی سخت به عنوان گزینه اصلی برای کرسی شهرداری سی سخت مطرح گردیده است ولی میزان آرای موافق و مخالف با وی مخفی می باشد اما بعضی از افراد نزدیک به منتخبین شورای پنجم خبر از ابقای وی داده اند.

انتهای پیام/