کد خبر : 18938
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۳:۲۹
1,657 بازدید بازدید

پزشکی که جاودانه شد (تقدیم به دکتر رامین عزیزی)

پزشکی که جاودانه شد (تقدیم به دکتر رامین عزیزی)

تقدیم به زنده یاد دکتر رامین عزیزی،به بهانه روز پزشک

 

مرضیه دادگر؛ پارچه نوشته ای سیاه بر درب مطبش خودنمایی می کند،نوشته هایش را که می خوانی غمی سنگین بر دل می نشاند،همه چیز حکایت از رفتن مردی می دهد که همه این رفتن او را به سوگ نشسته اند.سخنم از طبیبی است که مرهم دردهای مردم بود وتا عمق زخم ودردهایشان را می دانست .شهرپاتاوه و روستاهای حوزه دنا وبخش مارگون وزیلایی و.. این روزها درماتم وغمی گران سر درگریبانند وبوی غم را از گوشه گوشه شهر و روستاهای دنا ومارگون وزیلایی ،سادات محمودی و….حس می کنی،امروز یک شهریور است دراین روز همزمان با زادروز بوعلی سینا به پاس تألیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته، و تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده‌است.دراین روز جای یک پزشک عجیب حس می شود،کسی که قبل از پزشک بودنش انسانی به تمام معنا بود وهمه سالهای طبابتش را کنار مردم محروم مناطق دورافتاده وبی بضاعت ماند،همه جای ردپای خدماتش دیده می شود از پاتاوه وآمورد،تا لوداب ومارگون ودهستان چین وزیلایی و روستاهای حوزه دنا و….

قصه خدماتش دست به دست میان مردم چرخیده وکسی نیست که او را دراین مناطق نشناسد.یک شهریور بهانه ای شد برای نوشتن از خدمات مردی که اکنون نیست.دکتر رامین عزیزی،پزشکی سی سختی که دیگربه سی سخت تنها تعلق نداشت وآنقدر خاکی بود ومناعت طبع داشت که خودش را ازهیچ کسی بالاتر وبرتر نمی دید ومیان مردم بودن برایش افتخار بود وهمین باعث شد نام و یادش این چنین جاودانه شود.

با چند تن از مریض هایش به گفت وگو نشستم یکی از انها پیرزنی بود که چین های صورتش نشان می داد چه روزگاری بر او گذشته، با گوشه چارقد لری اش قطره اشک لجباز گوشه چشمش را پاک کرد وگفت دکتر عزیزی تنها پزشک ما نبود، او برای ما چیزی فراتر از یک پزشک بود وما درسوگ وی نشسته ایم وهیچ وقت خوبی های او را از یاد نمی بریم.پای صحبت هرکسی نشستم از نیک نامی این مرد گفت که اکنون نیست و دو هفته است پرکشیده تا جزای خیر ونیکی اش را ببیند ودرمحضرش پروردگارش آرام بگیرد.

تصمیم گرفتم بیشتر از دکترعزیزی بدانم، سراغ مردی رفتم که ۱۲سال کنار وی بود آقای جمشید برگریزان.آقای برگریزان را که دیدم فهمیدم غمی بزرگ در چهره اش خودنمایی می کند ،از خاطرات دکتر که می گفت گاهی لبخند محو وتلخی روی لبانش می نشست.برگریزان گفت دکتر عزیزی بعداز فارغ التحصیلی باید در مناطق محروم خدمت می کرد برای همین ابتدا به آمورد رفت،بعد به میمند ومقصد بعدیشان هم شهرپاتاوه بود.او اضافه کرد ۷تا ۸سال در درمانگاه دولتی بعنوان تکنسین داروخانه کنار دکتر بودم ودرآن مدت درهر شرایطی حتی روزهای تعطیل بیماران را ویزیت می کرد ودر آن سالها تا توانست به مردم خدمت کرد وبعد از آن هم درشهر پاتاوه مطبی دایر کرد ومن هم به واسطه اینکه درگذشته با ایشان سابقه آشنایی داشتیم دربخش تزریقات وپانسمان وبرای انجام کارهای ویزیت کنارشان مشغول شدم .

برگریزان عنوان کرد در طول همه مدتی که با دکتر کار کردم با مردم خوش رو بود وبا روی گشاده از انان استقبال می کرد وحتی به احترام مریضان از جا بلند می شد ودرحین خروجشان نیز انان را درقه می کرد وبا حوصله به آنان گوش می داد.او ادامه داد او تا می توانست مردم را رایگان درمان می کرد واگر قرار بود حق ویزیت بگیرد کمترین میزان ممکن را می گرفت درحالی که می توانست بیشتر ازاینها بگیرد ،حتی برای بحث تزریقات وپانسمان و…هم به من تاکید داشت فقط هزینه یکی از تزریقات را آن هم درحد خیلی کم حساب کنم ،در واقع دکتر عزیزی فقط پزشک دردهای جسمانی مردم نبود،او کسی بود که به دردل مردم زجرکشیده ومحروم هم گوش می داد.

برگریزان تصریح کرد دکترخصلت جالب وبارزی داشتند وزمانی که درمطب بیمار نداشتند یا وقت فراغت از کاربود ایات قران را با ترجمه تلاوت می کردند ویک بار من باب مزاح گفتم دکتر شما پزشکی خوانده اید یا طلبگی که قران را نیکو تلاوت می کنید ودکتر برایم تعریف کرد زمانی که در دانشگاه شیراز دانشجو بود ،دانشجویان مسلمانی بین ما بودند که ازکشورهای خارجی بودند ومن از آنها این نوع تلاوت را یاد گرفتم.

وی افزود دکتر عزیزی علاقه خاصی هم به طبیعت داشتند وپیاده روی وکوهپیمایی را نیز انجام می دادند وحتی به مردمی که با وی درارتباط بودند ویا به مطب می آمدند توصیه می کردند ورزش کنند .

اون بیان داشت بارها از وی خواستند به یاسوج وسی سخت برود وآنجا درشرایط بهتری باشند ولی دکتر می گفت درشهرهای یاسوج وسی سخت پزشک فراوان است ولی اینجا مردم محروم هستند وبه پزشک بیشتر نیاز دارند ،او می دانست خیلی از مردم مناطق محروم حوزه دنا وبخش مارگون توان امدن به شهر برای دارو ودکتر ندارند،دکتر عزیزی طی همه این سالها عمق محرومیت مردم را لمس کرده بود وبا درد آنان آشنا بود.

برگریزان ادامه داد دکترعزیزی حتی هراز چندگاهی غذایی برای بیش از صدنفر آماده می کرد وآن را درمناطق محروم بین مردم تقسیم می کرد وهمیشه به فکر آخرت ویاد مرگ بودد وتاکید داشت انسان باید همواره در فکرعمل نیکویی برای آخرت خود باشد،حتی زمانی که همکاران وی نمی توانستند در درمانگاه حضورداشته باشند دکتر جای آنان شیفت می ایستاد ومی گفت نباید خدمت به مردم متوقف شود،همچنین اگرکسی بیماری داشت که نمی توانست بنابرهردلیلی به درمانگاه ومطب بیاید خودش می رفت ومریض را می دید ومداوا می کرد وگاهی حتی برای مداوای آنها ودارو ودرمانشان از جیب خودش هم خرج می کرد.دکتر عزیزی هوای افراد بی بضاعت را بطور خاص داشتند .

وی گفت یکبار که قراربود دکتر عزیزی منتقل شوند مردم طومار بزرگی نوشتند وکل شوراهای منطقه هم ان را امضا کردند که دکتر عزیزی باید بماند ودکتر وقتی این شور ومحبت مردم را دید گفت می مانم وتا توان دارم به این مردم کمک وخدمت می کنم

برگریزان درباره حادثه تصادف وفوت دکتر عزیزی هم چنین گفت روزی که حادثه تصادف اتفاق افتاد دکتر تا ساعت ۵/۱۱بیماران را دیدند ،بعداز این ساعت گفتند باید به یاسوج بروند ودرحین رفتن بود،که بیماری آمد ودکتر بازهم ماند ومریض را مداوا کرد وبعد ازمن خواست اگر کاری پیش آمد تماس بگیرم وخداحافظی کرد ورفت واین آخرین دیدارما بود ،مدت زیادی نگذشت که تماس گرفتند وخبر تصادف دکتر را نرسیده به روستای کریک دادند.ماخودمان را به محله حادثه رساندیم وولی دکتر را منتقل کرده بودند بیمارستان ،پزشکان همه تلاش خود رابکار بستند ولی فایده نداشت ودکتر عزیزی به رحمت خدا رفت.

برگریزان اضافه کرد مردم که خبر فوت دکتر را شنیدند صدای شیون وزاری بلند شد،زنان وپیرزنان شروه می گفتند وآه وفغان می کشیدند،همه اشک می ریختند وگویی عزیزترین فرد زندگیشان را ازدست داده اند،خبر فوت دکترعزیزی شوکی بزرگ ومصیبتی جانکاه برای مردم حوزه دنا ومارگون وپاتاوه وزیلایی و.. بود.یکی از باشکوه ترین تشییع جنازه ها را داشت ومردم از راههای دور ونزدیک با هروسیله ای توانستند خود را به مراسم تشییع جنازه رسانده بودند،مردم به دکتر عزیزی نگاهی پدر وار داشتند ومی دانستند کسی را ازدست داده اند که دغدغه ای جز مردم نداشت.

او ادامه داد مردم درمصلی شهرپاتاوه مراسمی خود جوش برای دکتر برگزار کردند وازمسئولین خواستند تمثال وی در ورودی شهر پاتاوه نصب شود .برگریزان می گوید هرچه از خوبی های دکترعزیزی بگویم کم گفته ام.

وی می گوید خانواده دکتر نیز همواره یار وپشتیبان دکتر بودند ودر شرایط سخت قوت قلب او بودند ،دکتر عزیزی خستگی ناپذیر ودلسوز مردم بود واین همراهی خانواده نیرو وتوان وی را درخدمت رسانی به مردم قوت می بخشید.

اینها تنها بخشی از زندگی بزرگ مردی است که در درسال ۱۳۵۰به دنیا آمد ودر مرداد ماه ۱۳۹۶ چشم از دنیا فرو بست.بزرگ مردی که می توانست درآسایش زندگی کند ولی ترجیح داد میان مردم محروم باشد ودراین راه ازهیچ تلاشی دریغ نکرد وخودش هم گفته بود تا توان دارم میان این مردم محروم می مانم وخدمت می کنم،قطعا در روزی که بنام پزشک نامگذاری شده نام دکتر عزیزی وهمه کسانی که مثل او دغدغه این مردم را دارند تا همیشه ماندگار خواهد ماند ومردم فراموش نمی کنند دکتر عزیزی چه کسی بود.در ذیل مرثیه ای است که اهالی یکی از روستاهای حوزه دنا در سوگ دکتر عزیزی گفته است:

پیرمردی منتظر تا مطبه وا بکنی
دردلش بشنوی و باز مداوا بکنی
ایبینه دم مطبت شال سیاهی بهسه
چار ستین دلش انگار که سیت اشکهسه
بیو واپس که دل ایل وباته دکتر
پاتاوه منتظر دار و دوا تن دکتر
خت خه دیدی که زن ومرد چه سیت ایکردن
هرجا رفتی زر قرآن خه بسی ت ایکردن
رهتی و ایل نشهسه وغمت سر چل سرد
کمر ایل شکهسه زر سنگینیه درد
من خاطر نیریه خلق شیرین تو ویاد
دکتر رامین عزیزی ،عزیزروحت شاد

مرضیه دادگر ابتکار جنوب

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 4 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۳
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ناشناس شنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۳:۴۹

با تشکر ازخانم دادگر به خاطر متن رسا وبا محتوایشان. واقعا جای دکتر خالی است. از شهرهای دیگر کشورکه وصف تشییع جنازه ایشان راشنیده بودند تماس گرفته بودند که آخر این آقا که بوده که این همه رفتنش غوغا کرده.باید گفت او نمونه یک انسان راستین بود که علمش را در خدمت به سلامتی جان وروح مردم به کار بست. ودر این راه از هیچ کوششی که از دستش ساخته بود دریغ نکرد. او مظهر ایثار وگذشت وفداکاری در راه هدف مقدسی بود که با دل وجان آنرا انتخاب کرده بود. دکتر عزیزی هنوز هم جای شناختن بسیار دارد.آخر عظمت وجودی ورفتار حسنه اش هنوز هم کامل برما مشخص نشده واین گذر زمان است که اورا که دیگر در میان مانیست بهتر به ما می شناساند.روحش شاد.

بهنام شنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۷:۱۸

خداوند ایشان را رحمت کند.
همکار خوب و مردی شریف و اخلاق مدار.
یادش گرامی….

محمدآبسالان.... پاتاوه یکشنبه , ۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۰

هرچی ازبزرگی ومردونگی ومردم داری وخوش اخلاقی دکترعزیزی بگم بازکم گفتمه…خدابیامرزش… روحش شادویادش گرامی….

اخبار وپژه

    Sorry, no posts matched your criteria.

تابناك وب تابناك وب تابناك وب ترنم دنا تابناك وب تابناك وب
css.php