رای دادگاه شهرستان دنا به پرونده عباس دهقان – حمل مواد مخدر

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ | ۱۵:۴۰ ب.ظ
رای دادگاه شهرستان دنا به پرونده عباس دهقان – حمل مواد مخدر               رای دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج مستقر در شهرستان دنا دادنامه پرونده کلاسه 9209987422800521 شعبه دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج مستقر در شهرستان دنا تصمیم نهایی  شماره:9409977422200122 تاریخ تنظیم:1394/07/30 شماره بایگانی شعبه:920163 متهم: آقای عباس دهقان فرزند تیمور به نشانی مجهول المکان اتهام:حمل مواد مخدر تریاک 42/800 کیلوگرم رای دادگاه […]

 

 

 

 

 

 

 

رای دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج مستقر در شهرستان دنا

دادنامه

پرونده کلاسه 9209987422800521 شعبه دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج مستقر در شهرستان دنا تصمیم نهایی 

شماره:9409977422200122

تاریخ تنظیم:1394/07/30

شماره بایگانی شعبه:920163

متهم:

آقای عباس دهقان فرزند تیمور به نشانی مجهول المکان

اتهام:حمل مواد مخدر تریاک 42/800 کیلوگرم

رای دادگاه

در این پرونده آقای عباس دهقان فرزند تیمور متواری و فاقد اطلاعات هویتی بیشتر متهم است به نگهداری و معاونت در حمل میزان چهل و دو کیلو و هشتصد گرم تریاک،دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده،قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دنا،صورت جلسه کشف مواد مخدر از خودروی میثم نوشادی،اظهارات نامبرده اخیر و همچنین اظهارات آقای محمد رضا درویش زاده که متفقاً عباس دهقان را مالک مواد مکشوفه معرفی نموده اند و همچنین با توجه به متواری بودن مشارالیه و عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه,تا این مرحله از دادرسی ارتکاب بزه معنونه را از سوی مشاراله موصوف محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به بند 4 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد 127و134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت دویست و چهل و پنج میلیون و ششصد هزار ریال جزای نقدی از حیث نگهداری مواد و تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی از حیث معاونت در حمل مواد محکوم می نماید که مجازات اشد در مورد وی اجرا خواهد شد.

رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد./

 

سید علی ملک حسینی

دادرس دادگاه انقلاب اسلامی یاسوج

مستقر در شهرستان دنا

بند 1:رای صادره در  دو هفته نامه ترنم دنا چاپ میگردد.

 

سند:

 

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
ترنم دنا
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار
css.php