شوهرم اصلی ترین پشتوانه ام بود / سیاست‌های دولت تدبیر و امید را در شهرستان دنا پیگیری و عملی می‌کنم/تلاشم میکنم که به جامعه زنان کشور و زنان شهرستان و استانمان توجه بیشتری شود
سرسختی بانوان «سی‌سختی» / ۷۵ روز در مصاف با کوه سرسخت «دنا»

سرسختی بانوان «سی‌سختی» / ۷۵ روز در مصاف با کوه سرسخت «دنا»

خانم‌ها دور دیگ جمع می‌شوند و در پناه هیزم‌های سُرخ، پابه‌پا می‌کنند که زنگ خانه خاله‌صغری به صدا درمی‌آید. عده‌ای برای تحویل‌گرفتن غذا و رساندن آن به نیروهای اعزامی، خودشان را به خانه خاله‌صغری رسانده بوده‌اند. خانم‌ها ظرف‌ها را از چلومرغ پُر می‌کنند. شام اول، برکت دارد؛ آن‌شب ۱۵۰نفر از نیروهای اعزامی به سی‌سخت، با تدارک خانم‌های گروه غذا می‌خورند.؛
زارعی به مشاهدات خود از اردوگاههای اسکان اشاره کرد و گفت : در اردوگاههای که ما حضور پیدا کردیم متوجه شدیم کمترین امکانات رفاهی و آسایشی و حتی امنیتی در این اردوگاهها وجود ندارد .

زارعی به مشاهدات خود از اردوگاههای اسکان اشاره کرد و گفت : در اردوگاههای که ما حضور پیدا کردیم متوجه شدیم کمترین امکانات رفاهی و آسایشی و حتی امنیتی در این اردوگاهها وجود ندارد .

زارعی به مشاهدات خود از اردوگاههای اسکان اشاره کرد و گفت : در اردوگاههای که ما حضور پیدا کردیم متوجه شدیم کمترین امکانات رفاهی و آسایشی و حتی امنیتی در این اردوگاهها وجود ندارد .؛

اخبار وپژه

تابناك وب تابناك وب تابناك وب ترنم دنا تابناك وب تابناك وب
css.php