سرسختی بانوان «سی‌سختی» / ۷۵ روز در مصاف با کوه سرسخت «دنا»

سرسختی بانوان «سی‌سختی» / ۷۵ روز در مصاف با کوه سرسخت «دنا»

خانم‌ها دور دیگ جمع می‌شوند و در پناه هیزم‌های سُرخ، پابه‌پا می‌کنند که زنگ خانه خاله‌صغری به صدا درمی‌آید. عده‌ای برای تحویل‌گرفتن غذا و رساندن آن به نیروهای اعزامی، خودشان را به خانه خاله‌صغری رسانده بوده‌اند. خانم‌ها ظرف‌ها را از چلومرغ پُر می‌کنند. شام اول، برکت دارد؛ آن‌شب ۱۵۰نفر از نیروهای اعزامی به سی‌سخت، با تدارک خانم‌های گروه غذا می‌خورند.؛

اخبار وپژه

تابناك وب تابناك وب تابناك وب ترنم دنا تابناك وب تابناك وب
css.php